27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Paylaşmak Güzeldir!

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 27 Aralık 1919 günü, Ankara’yı milli mücadelenin karargahı yapmak için, Ankara’ya ayak bastı. O günden sonra da ne Türk milleti için, ne de işgalci devletler için hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Bugünden 1 asır önce, 1919 yılında, Ankara’nın nüfusu 20.000 civarındaydı. Temel geçim kaynağı tarım ve tiftik (keçi yünü) olan bu şehir, o zamanlar dar sokakları, kerpiç evleri ve çok da verimli olmayan arazileriyle sıradan bir Anadolu şehriydi. Mustafa Kemal Ankara’yı milli mücadelenin merkezi olarak seçmişti çünkü bu sıradan şehir, güneyde Antalya Limanı’na, kuzeyde İnebolu Limanı’na ulaşımı olan, yıkık Osmanlı hanedanının bulunduğu ve İngiliz işgali altında olan İstanbul’dan yeterince uzak, asıl tehlikenin beklendiği batı kıyılarına ise yeterince yakındı. Telgraf hatları vardı, demiryolu bağlantıları vardı, Anadolu’nun merkezindeydi.

O gün Mustafa Kemal ve beraberindeki heyet (Heyet-i Temsiliye, yani Temsil Heyeti. Meclis kurulana kadar, Türk milletini temsil eden heyettir), 18 Aralık 1919 günü Sivas’tan yola çıkmış ve 27 Aralık 1919 Cumartesi günü öğleden sonra, Dikmen sırtlarından Ankara’ya ulaşmıştır. 20.000 nüfuslu şehrin Dikmen sırtlarında Mustafa Kemal’i, civar şehir, köy ve kasabalardan da gelenlerle birlikte, 700 yaya ve 3.000 atlı seymenin de aralarında bulunduğu 50.000’den fazla kişi karşılamıştır. Bugün, Mustafa Kemal’in Ankaralı Seymenler tarafından karşılandığı noktada bulunan Atatürk Parkı, bu anıya ithafen yapılmıştır.

Coşkulu karşılama esnasında seymenlerle sohbet eden, Ankara’da bulunan 20. Kolordu’nun komutanı Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Vali Vekili Yahya Galip Bey ve şehrin önde gelenleriyle tek tek muhabbet eden, halkı selamlayan Mustafa Kemal, sonrasında heyete tahsis edilen ve heyet için hazırlanan Ziraat Mektebi binasına geçti ve tüm milli teşkilata şu telgrafı iletti:

“Sivas’tan Kayseri yoluyla Ankara’ya hareket eden Heyet-i Temsiliye güzergahta ve Ankara’da, büyük milletimizin sıcak ve samimi tezahüratı vatanseverlik içinde bugün şehre geldi. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği, memleketimizin geleceğine güven konusundaki inançları sarsılamaz bir şekilde güçlendirici niteliktedir. Şimdilik Heyet-i Temsiliye’nin merkezi Ankara’dadır. Saygılar sunarız Efendim! Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal.”

Mustafa Kemal, milli mücadelenin karargahı olarak Ankara’yı seçtiğinde, bir milletin kaderi değişmişti. Ankara’dan yönetilen milli mücadele sırasında Mustafa Kemal ve şanlı Türk ordusu düşman ilerleyişini durduracak, karşı taarruza geçecek ve bizzat Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından yönlendirilen Türk ordusu, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Büyük Taaruz’u zaferle taçlandırıp, düşmanı Anadolu’dan süpürüp atacaktır.


Paylaşmak Güzeldir!
  Abone Ol  
Bildir