Python Aritmetik İşleçler

Paylaşmak Güzeldir!

Her iki tarafındaki girdilerin arasında bir ilişki kuran karakterlere, matematikte ve programlama dillerinde “işleç” deniyor. İngilizcesi de “operator”. İşlecin her iki tarafında bulunan değer ya da değerler kümesine de “işlenen” yani İngilizce karşılığıyla “operand” adı veriliyor.

Python’da işleçlerin bir alt grubu olan aritmetik işleçler, matematiksel işlemler yapmamıza yarıyorlar. Python’da 7 tane aritmetik işleç mevcut: toplama, çıkarma, çarpma, bölme (float), bölme (tam sayı), kalan ve kuvvet.

Tüm işleçlere tek bir görselle örnek verecek olursam, aşağıdaki Python shell ekran görüntüsü yeterli olacaktır:


Paylaşmak Güzeldir!