Python’da Değişken Adı Kuralları

Paylaşmak Güzeldir!

Bir programlama dilinde değişken tanımlamak, tekrarlayan değerleri tekrar tekrar yazmanın ya da bir veriyi, bir işlemi, bir kod bloğunu tek kelimeyle tanımlamanın harika bir yolu. Programlama dillerine merakınız varsa, değişkenin ne demek olduğunu az çok biliyorsunuzdur.

Python’da, varsayılan tanımlı fonksiyonlar sebebiyle, değişken tanımlamanın bazı kuralları var:

1) Değişken adı numerik bir karakterle başlayamaz.

2) Değişken adı matematiksel işlem karakteriyle başlayamaz.

3) Bazı ön tanımlı özel ifadeler, değişken adı olarak kullanılamazlar. Örneğin, not dağılımıyla ilgili bir kod yazdığınızı düşünelim. Bu programınızda “not” adında bir değişken tanımlayamazsınız, çünkü “not”, Python’da ön tanımlı özel bir ifadedir.

Üstteki maddede belirttiğim ön tanımlı ifadeleri Python’da kolaylıkla listeleyebilir ve bu ifadelerin hangileri olduğunu görebilirsiniz. Bunun için, Python Shell’de şu komutları çalıştırabilirsiniz:

import keyword #keyword modülünü içe aktardık
keyword.kwlist #keyword listesini göstermesini istedik

Çıktısı şu şekilde olacaktır:

['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']

4) Python’da ön tanımlı bazı fonksiyonlar da vardır. Mesela, veri tipini bulmamızı sağlayan type() ya da verinin karakter uzunluğunu bize söyleyen len() fonksiyonları gibi. Bir değişkene bu fonksiyonların adını verebilirsiniz aslında, ama sonrasında bu değişkenleri kullanamazsınız. type adında bir değişken tanımladıysanız, o kodda artık type() fonksiyonunu çalıştıramazsınız. Bu yüzden, ön tanımlı fonksiyonları da değişken olarak kullanmamanız lazım.

5) Değişken adında boşluk karakteri bulunamaz. “okul adı” şeklinde bir değişken tanımlayamazsınız.

6) Değişken adlarında Türkçe karakter kullanabilirsiniz; ancak bu işin uzmanları ve eğitmenleri, uyumsuzluk problemleri yaşanmaması adına, bunu önermiyorlar.

 

Yukarıdaki kurallara uyduğunuz sürece, Python’da değişkenler tanımlayabilir ve yazdığınız kodu daha basit, daha okunabilir, daha uyumlu hale getirebilirsiniz.


Paylaşmak Güzeldir!