Python Veri Tipi Dönüşüm Fonksiyonları

Paylaşmak Güzeldir!

Python’da da diğer tüm programlama dillerindeki gibi veri tipleri olduğundan ve Python’daki veri tiplerinden Python Veri Tipleri başlıklı yazımda bahsetmiştim. Kısaca bahsetmek gerekirse string (str), integer (int), float (float) ve complex (complex) veri tiplerimiz mevcuttu. Python’da gömülü olan birkaç fonksiyonla Python Veri Tipi ögeleri arasında dönüşümler yapmanız mümkün.

Python Veri Tipi Dönüşüm Fonksiyonları

int() Fonksiyonu

Bu fonksiyon ile string (karakter dizisi) tipinde olan bir sayıyı (input fonksiyonuyla kullanıcıdan bir sayı değeri aldıysanız mesela, Python bu veriyi rakamlarla yazılsa dahi string tipinde veri olarak kaydedecektir, işlem yapmak için veriyi integer’a çevirmeniz gerekebilir) ya da float tipinde olan bir sayıyı integer veri tipine dönüştürebilirsiniz (bunu yaptığınızda float tipindeki sayının yalnızca tam sayı kısmını almış olursunuz).

Python Veri Tipi

str() Fonksiyonu

Bu fonksiyon ile integer ya da float veri tipinde olan bir değeri, string veri tipine (karakter dizisi) dönüştürebilirsiniz.

Python Veri Tipi

float() Fonksiyonu

Bu fonksiyon ile sayısal değeri olan string tipindeki bir veriyi ya da integer tipindeki bir veriyi, float veri tipine dönüştürebilirsiniz.

Python Veri Tipi

complex() Fonksiyonu

Bu fonksiyon ile sayısal değeri olan string tipindeki bir veriyi ya da float veya integer tipindeki herhangi bir sayıyı complex veri tipine (karmaşık sayı) dönüştürebilirsiniz.


Paylaşmak Güzeldir!