Python Veri Tipleri

Paylaşmak Güzeldir!

Veri tipi, bir verinin sınıflandırılmasına yarayan, programlama dillerinde çok faydalı olan bir özelliktir. Veri tipine göre veriler üzerinde hangi işlemlerin yapılabileceği belirlenebilir. Örneğin, karşılığı metin olan iki veri üzerinden çarpma işlemi yapamazsınız. Ya da Boolean veri denilen, az sonra detaylarını paylaşacağım veri tipinde matematiksel herhangi bir işlem yapamazsınız.

Python’daki veri tipleri de aynı mantıkla dile entegre edilmişlerdir. Python veri tipleri şöyledir:

Python Numerik Veri Tipleri

Integer

Pozitif ya da negatif tam sayı olan veridir. 3, 18, -6, 263 gibi. Ondalık kısım içermez.

Float

Pozitif ya da negatif gerçek sayı olan veridir. Ondalık kısım da içerirler. Pi sayısının yuvarlak değeri olan 3.14 mesela, float veri tipindedir.

Complex

Sayısal okuyanlar, liseden ya da üniversiteden x + yj kalıbındaki karmaşık sayıları hatırlarlar. Bu kalıpta j, -1’in kare köküdür. Python, kompleks sayıları da destekler  ve bu da veri tiplerinden biridir.

Boolean

19. Yüzyıl matematikçisi George Boole tarafından hayatımıza kazandırılan bu veri tipi, aslında mantıksal bir veri tipidir. Karşılık olarak True (Doğru) ya da False (Yanlış) alan, koşul kontrolüne yarayan veri tipidir.

Sekans Veri Tipleri

String

Birden fazla karakterin bir araya getirilmesiyle oluşan, metin tabanlı veri tipidir. Ad=”Can” şeklinde Ad değişkenine Can değerini tanımladığınızı varsayarsanız, Ad değişkeni string veri tipine girer.

List

[ ] parantezleri içerisinde gösterilen, farklı tiplerden veriyi içerisinde barındırabilen, liste özelliğindeki veri tipidir.

Tuple

Aynı türden olması gerekemyen bir ya da birden fazla veri ögesinin ( ) parantezleri içinde gösterildiği veri tipidir.

Dictionary (Sözlük)

anahtar:değer formatında olan, sıralanmamış veri koleksiyonudur. { } parantezleri içerisinde gösterilir.

{1:”İstanbul”, 2:”Ankara”, 3:”İzmir”} formatındadır.

Python’da Veri Tipi Nasıl Bulunur?

Python’da gömülü olarak bulunan type() fonksiyonu, bir değerin ya da bir değişkenin veri tipini öğrenmenize yardımcı olur. type(1999) sorgusu, size <class ‘int’> çıktısını verir, yani 1999 için veri tipi integer’dır. Aynı şekilde type(1.5) sorgusunun çıktısı <class ‘float’> olur ki, bu da 1.5’in Python’a göre float tipinde bir veri olduğunu gösterir.


Paylaşmak Güzeldir!