Python’da Veri Yazdırma Fonksiyonu: Print()

Paylaşmak Güzeldir!

Pythonöğrenmeye devam ediyorum, öğrendiğim şeyleri pekiştirdikçe de sitemde yazılar paylaşacağım. Bugün, herhangi bir programlama dilinde öğrenilen ilk şeylerden biri olan veri yazdırma konusunda bir yazı yazmak istiyorum. Python’da Veri Yazdırma Fonksiyonu olan print() fonksiyonu, özelleştirilebilir bir yazdırma seçeneği sunuyor.

Python’da Veri Yazdırma Fonksiyonu Print() ve Parametreleri

Veri yazdırmak için kullanılan print fonksiyonu, basit olduğu kadar güçlü de bir fonksiyon.

takim = "Galatasaray" #takim değişkenine Galatasaray değerini tanımladık

print(takim) #takim değişkenini ekrana yazdırdık

#Çıktısı şöyle olacak
Galatasaray

Çok basit gibi görünüyor, ancak print fonksiyonu sadece yukarıdaki örnekten ibaret değil. Bazı parametreleri var, bu parametreleri kullanıp çıktınızı zenginleştirebilirsiniz. Ya da birden fazla string verisini bir araya toplayabilirsiniz. Öncelikle birden fazla parametreyi bir araya toplama örneğine bakalım:

#bildiğimizi varsaydığımız programlama dillerini değişkenlere atayalım
#değişkenlerin karşılığını tırnak işareti içinde yazdığımız için, Python bu değişkenlerin veri tipini string olarak atayacak
dil1 = "Python"
dil2 = "C++"
dil3 = "Ruby"
dil4 = "Java"

print("Bildiğim programlama dilleri: ",dil1,dil2,dil3,dil4) #5 farklı string değerini bir araya getirip yazdırmasını istedik

#Çıktı şöyle olur:
Bildiğim programlama dilleri: Python C++ Ruby JAVA

Birden fazla string verisini bir araya toplayan print fonksiyonu, farsayılan olarak aralara boşluk karakteri ekler. Bu da print fonksiyonunun bir parametresi olan sep’ten (seperator, ayraç) gelir. Aslında print fonksiyonu şu şekilde parametrelerle tanımlıdır:

print(object(s), sep=separator, end=end, file=file, flush=flush)

Python Print fonksiyonu Parametreleri

objects: Kullanımı zorunludur, yazdırılacak olan veriyi içerir.

sep: Ayraç parametresidir, varsayılan olarak bir karakter boşluktur. Print içerisinde belirtilen tüm string’lerin arasına eklenir. Değeri integer olamaz.

end: Bitiş parametresidir, string’in hangi karakterle biteceğini belirleyebilirsiniz. Varsayılan hali \n şeklindedir, bu da bir sonraki satır karakteridir ve alt satıra geçilmesini sağlar. Değeri integer olamaz.

file: Yazdırma lokasyonunu belirtir. Print fonksiyonuna yazdırılması için atanan verinin nereye yazdırılacağını seçebilirsiniz. Mesela bu yer, ekran yerine bir dosya olabilir.

flush: Boolean tipinde bir parametredir, TRUE ya da FALSE değerini alır. Yazdırma işlemi sırasında veriyi varsayılan olarak buffer, yani geçici belleğe alan Python’a, bunu yapmamasını ve veriyi doğrudan yazdırmasını söylemek için kullanılır. Varsayılan değeri FALSE şeklindedir, bu haldeyken veriyi geçici bellekte bekletir, yazdırma işlemi bitirildikten sonra dosyaya yazar.

Örneklere geri dönecek olursak…

Yukarıda \n kullanımının bir alt satıra geçilmesine yaradığını söylemiştim. Print fonksiyonu içerisinde bu kalıbı seperator olarak kullanırsak, birleştirdiğimiz her string’in ayrı bir satıra yazılmasını sağlayabiliriz:

#bildiğimizi varsaydığımız programlama dillerini değişkenlere atayalım
#değişkenlerin karşılığını tırnak işareti içinde yazdığımız için, Python bu değişkenlerin veri tipini string olarak atayacak
dil1 = "Python"
dil2 = "C++"
dil3 = "Ruby"
dil4 = "Java"

#5 farklı string değerini bir araya getirip yazdırmasını isteyelim
#seperator olarak da \n kullanalım, yani alt satıra geçme karakteri
print("Bildiğim programlama dilleri: ",dil1,dil2,dil3,dil4,sep="\n") 

#Çıktı şöyle olur:
Bildiğim programlama dilleri:
Python
C++
Ruby
JAVA

end parametresinin varsayılan değerinin \n olduğundan bahsetmiştim. Yukarıdaki örneğe end parametresi de ekleyecek olursak, çıktı şöyle olur:

#bildiğimizi varsaydığımız programlama dillerini değişkenlere atayalım
#değişkenlerin karşılığını tırnak işareti içinde yazdığımız için, Python bu değişkenlerin veri tipini string olarak atayacak
dil1 = "Python"
dil2 = "C++"
dil3 = "Ruby"
dil4 = "Java"

#5 farklı string değerini bir araya getirip yazdırmasını isteyelim
#seperator olarak da \n kullanalım, yani alt satıra geçme karakteri
#ek olarak end parametresine de . değerini tanımlayalım

print("Bildiğim programlama dilleri: ",dil1,dil2,dil3,dil4,sep="\n", end=".")

#Çıktı şöyle olur:
Bildiğim programlama dilleri: Python C++ Ruby JAVA. >>>

#Sağdaki 3 ok, hala aynı satırda olduğumuzu ifade eder.
#Aynı satırdayız çünkü varsayılan satır sonu değeri olan \n değerini . ile değiştirdik
#Hem nokta hem de yeni satıra geçiş karakteri eklemek istersek, end=".\n" şeklinde kullanabiliriz.

Henüz file ve flush parametrelerinin kullanımını ben de bilmiyorum, bu yüzden detaylarına girmeyeceğim. Gelecekte bu yazıyı güncellerim muhtemelen :)


Paylaşmak Güzeldir!