Python While Döngüsü

Paylaşmak Güzeldir!

Python programlama dili, tıpkı diğer birçok programlama dilinde olduğu gibi, döngü özelliğine de sahiptir. Yani bir kod kümesini bir döngüye sokabilir, tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayabilir, kaç defa çalıştırılacağını belirleyebilir ya da belirttiğiniz bir ya da birkaç koşul gerçekleşene kadar döngünün tekrarlanmasını sağlayabilirsiniz. Python While Döngüsü konulu bu yazımda, Python’da mevcut olan while döngüsünden bahsedeceğim.

Python While Döngüsü

İngilizce bir kelime olan while, dilimizde bir durum tanımlaması olarak ” … olduğu sürece” şeklinde yer bulmaktadır. Yani Python’da while, “belirtilen koşul geçerli olduğu sürece” anlamına gelmektedir. Burada belirteceğiniz koşullar çok farklı olabilirler, bu tamamen sizin gereksinimlerinize kalmış bir durum. Belirteceğiniz koşul geçerli olduğu sürece while döngüsü, içerisindeki kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırmaya devam edecektir.

Örnek ve basit bir while döngüsü aşağıdaki gibi olabilir:

yil = 2020
while yil < 2025:
  print(yil)
  yil = yil + 1

Bu basit while döngüsünün çıktısı ise şu şekilde olacaktır:

2020
2021
2022
2023
2024

Adım adım açıklayacak olursak:

 • 1. satırda yil değişkeninin değerini 2020 olarak tanımladık.
 • 2. satırda kodumuz while döngüsüne girdi ve koşul olarak yil değişkeninin değerinin 2025’ten küçük olmasını tanımladık.
 • 3. satırda print(yil) komutu ile yil değişkeninin mevcut değerini, yani 2020 değerini yazdırdık.
 • 4. satırda yil değişkeninin değerini 1 arttırarak, değişkeni güncelledik ve yeni değeri 2021 oldu.
 • while döngümüz kod bloğunun başına döndü ve 2. satır itibariyle kodu yeniden çalıştırdı:
  • yil değişkeninin güncel değeri 2021.
  • 3. satırda güncel değeri yazdırdık.
  • 4. satırda değeri 2022 olarak güncelledik.
  • while döngüsünün başına, yani 2. satıra döndük
 • Bu döngüyü birer kez de 2022, 2023 ve 2024 değerlerini yazdırmak için çalışırken göreceğiz.
 • 5. çalıştırmadan sonra güncel değerimiz 2025 olacak ve while döngüsü 6. çalıştırma için 2. satıra döndüğünde, yil < 2025 koşulu artık doğru olmayacak. Bu durumda da kodumuz çalışmayı durduracak.
 • Sonuçta da yukarıda verilen çıktıyı almış olacağız.

While Döngüsünde Break ve Continue Komutları

While döngüsünün içerisinde kullanabileceğimiz 2 adet komut var: Continue ve Break.

Continue: Bu komutun var olduğu koşul kontrolü TRUE çıktısını veren bir koşulsa, döngü bu değer için sonuç yazdırmaz ve sonraki döngüyle devam eder.

Break: Bu komutun var olduğu koşul kontrolü TRUE çıktısını veren bir koşulsa, döngü bu noktada sonlandırılır.

Yukarıdaki while döngüsü örneğinde değişken güncelleme komutunu başa alıp, kodumuzu bu iki komutla zenginleştirirsek, çıktıları da aşağıdaki gibi olur:

yil = 2020
while yil < 2025:
  yil = yil + 1
  if yil == 2021:
    continue
  print(yil)
2022
2023
2024
2025

yil değişkeninin değeri 2021 olduğunda, continue komutu döngüyü başa döndürerek devam ettirdi ve hemen ardından gelen print komutunu es geçmemizi sağladı. Bu yüzden çıktıda 2021 değerini görmüyoruz. Diğer taraftan, bu örnekte 2025 değerini görüyoruz çünkü yil değişkeninin değeri 2024 olduğunda while döngümüz çalıştı, 3. satırda değişkenin değerini 1 arttırarak 2025 olarak güncelledik, yazdırdık ve başa döndüğümüzde while döngümüzün kontrol kısmı, yani yil < 2025 koşulu FALSE değerini verdi ve döngümüz durdu.

Aynı örneği break komutuyla ve yıl 2023 olduğunda yeniden düzenlersek:

yil = 2020
while yil < 2025:
  yil = yil + 1
  if yil == 2023:
    break
  print(yil)
2021
2022

yil değişkeninin değeri 2023 olduğunda break komutu, döngünün kontrol koşulu olan yil < 2025 kodundan bağımsız olarak, döngüyü sonlandırdı. Bu noktaya kadar da 2021 ve 2022 değerleri çıktı olarak verilmiş oldu.

Sorularınız ya da anlamadığınız bir nokta varsa, aşağıdaki yorum alanından iletebilirsiniz :)


Paylaşmak Güzeldir!